Greek English Turkish

Είστε εδώ

Απογευματινή

Εφ. Απογευματινή της Πόλης γράφει ο ΦΙΝΤΙΑΣ για το "ΘΕΟΓΝΙΣ", 25-05-1969.

Μιαν ευχάριστον έκπληξιν εδοκίμασα με το βιβλίον το οποίον είχε την καλωσύνην να μοι δωρήση ο ελλογιμώτατος καθηγητής κ. Κωνστ. Τσιλιμαντός. Πρόκειται περί μεταφράσεως εις την δημοτικήν, υπ’ αυτού γενομένης, στίχων κατ’ εκλογήν, του Θεόγνιδος, ελεγειακού και γνωμικού ποιητού ζήσαντος κατά τα τέλη του έκτου και τας αρχάς του πέμπτου μ.Χ. αιώνος, και τον οποίον εμιμήθη, γράφων εις το πεζόν, ο Λαροσφουκώ. Ο συγγραφέυς παρέθεσεν έναντι της μεταφράσεως και το αρχαίον κείμενον.

Εφ. Απογευματινή της Πόλης γράφει ό ΦΙΝΤΙΑΣ για το βιβλίο "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ"2-3-1970.

Όπως το προέβλεψα και συνέβη. Με επισκέφθη ο καθηγητής κ . κ. Τσιλιμαντός, και έμαθε το περί μώλου του Ληξουρίου τετράστιχον του Ανδρέου Λασκξαράτου το οποίον μόνον προφορικώς και εν απουσία κυριών είναι δυνατόν να μεταδοθή. Δεν ήτο όμως αυτό μόνον ο σκοπός της επισκέψεως του. Μου προσέφερε ταυτοχρόνως με μιαν εξαιρετικά κολακευτικήν αφιέρωσην, αντίτυπον του υπο τον τίτλον «Φιλόγελως» τελευταίου έργου του, το οποίον είναι συλλογή αρχαίων αστείων, σατιρικών, γνωμικών κτλ. Απο τον Ιεροκλήν, Φιλάγριον, Ιωάννην Στοβαίον και Λουκιανόν, με τας γνώμας και των Επτά Σοφών. Το βιβλίον αποτελείται απο γλαφυρόν και πνευματώδη πρόλογον του συγγραφέως, απο το αρχαίον κείμενον, και απο την υπ’ αυτού γενομένην μετάφρασιν.

Η Εφημερίδα Απογευματινή της Πόλης πληροφορεί για την έκδοση του Θέογνη 19-12-1968.

Ο κ. Κώστας Τσιλιμαντός φιλόλογος καθηγητής της Μεγ. Σχολής εξέδωκε και κυκλοφόρησε «Έμμετρη μετάφραση» του Αρχαίου λυρικού ποιητού Θέογνη.

Σκοπός του μεταφραστού δια του πονήματος είναι η γνωριμία με τους αρχαίους ποιητάς και ο ίδιος γράφει εις τον πρόλογον η έναρξίς διαλόγου με αυτούς.

Η μετάφρασις εις την δημοτικήν είναι επιτυχής και είναι αποτέλεσμα ευσυνείδητου εργασίας και μεγάλου μόχθου του διακεκριμμένου εκπαιδευτηκου δι’ ο και το αξιόλογον βιβλίο του κ. Τσιλιμαντού συνιστάται είς του καθηγητάς και καθώς και κλαθε διανοουμένου του οποίου θα πλουτίση την βιβλιοθήκην.

Πληροφορίες για τα βιβλία

email: 
kostas.tsilimantos@gmail.com
Τηλ.: 210 6749951

Copyright © 2010-2018 Κώστας Γ. Τσιλιμαντός | Developed in D7 by l | Sitemap | mobile