Greek English Turkish

Είστε εδώ

ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ

Γράφει ο ΦΙΝΤΙΑΣ στην Απογεματινή της Πόλης για την διάλεξη του Κώστα Τσιλιμαντού στο σύνδεσμο Αποφοίτων Zωγραφείου, λίγο πριν το δεύτερο άρθρο του της 2-3-1970.

Την παρελθούσαν Τρίτην ήκουσαμεν εις τον σύνδεσμον Αποφοίτων του Ζωγραφείου ωραίαν και πνευματώδη διάλεξιν του καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Τσιλιμαντού περί του χιούμορ κατα τους αρχαίους χρόνους. Πώς θα μεταφράσωμεν την αγγλικήν αυτήν λέξιν εις την γλώσσαν μας; Ως ευφυολογίαν, χαριτολογίαν, ή απλώς αστείον; Η τελευταία αυτή λέξις εχει κάποιαν βαθύτερη έννοιαν. Προέρχεται εκ της λέξεως άστυ (πόλις) και υποδηλοί τον κάτοικον της πόλεως εν αντιδιαστολή πρός τον χωρικόν. Δηλαδή τον με καλούς τρόπους άνθρωπον και όχι τον αγροίκον και άξεστον. Αλλά και εις την διημώδη γλώσσαν η λέξις χωρατό προέρχεται εκ της λέξεως χώρα, ταυτόσημου πρός την λέξιν άστυ. Η χαριτολογία λοιπόν, η ευφυολογία, το πνεύμα –αν προτιμάτε- ανθεί μόνον εις κοινωνίαν πολιτισμένων και πνευματικώς καλλιεργημένων ανθρώπων.

Γράφει ο Γ. Τς για το βιβλίο "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ" στο ΕΜΠΡΟΣ της Πόλης, 20-4-1970.

Μετά απο την εξαίρετον έμμετρον απόδοσιν αποσπάσματων του ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ο κ. Τσιλιμαντός Κωνσταντίνος κατέστησεν εις τους περισσότερους έτι γνωστόν τ’ όνομα του μεγάλου αριστοκράτους ποιητού της αρχαιότητος.

Νυν δια του νέου του βιβλίου «ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ» μας παρουσιάζει μιαν ωραίαν συλλογήν αστείων, σατιρικών και γνωμικών του Ιεροκλέους, Φιλαγρίου, Στοβαίου, Λουκιανού ως και γνώμας σοφών ανδρών.

Ούτω δύναται ο αναγνώστης ούχι μόνον να θαυμάση τα χαριτολογήματα των αρχαίων, καθ’ οτι συνδιάζουσι το ευτράπελον με το ωφέλιμον, αλλά και να αντλήση σοφά διδάγματα.

Εφ. Απογευματινή της Πόλης γράφει ό ΦΙΝΤΙΑΣ για το βιβλίο "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ"2-3-1970.

Όπως το προέβλεψα και συνέβη. Με επισκέφθη ο καθηγητής κ . κ. Τσιλιμαντός, και έμαθε το περί μώλου του Ληξουρίου τετράστιχον του Ανδρέου Λασκξαράτου το οποίον μόνον προφορικώς και εν απουσία κυριών είναι δυνατόν να μεταδοθή. Δεν ήτο όμως αυτό μόνον ο σκοπός της επισκέψεως του. Μου προσέφερε ταυτοχρόνως με μιαν εξαιρετικά κολακευτικήν αφιέρωσην, αντίτυπον του υπο τον τίτλον «Φιλόγελως» τελευταίου έργου του, το οποίον είναι συλλογή αρχαίων αστείων, σατιρικών, γνωμικών κτλ. Απο τον Ιεροκλήν, Φιλάγριον, Ιωάννην Στοβαίον και Λουκιανόν, με τας γνώμας και των Επτά Σοφών. Το βιβλίον αποτελείται απο γλαφυρόν και πνευματώδη πρόλογον του συγγραφέως, απο το αρχαίον κείμενον, και απο την υπ’ αυτού γενομένην μετάφρασιν.

Ηπ. Εστία τ.379-380,, 1970, γράφει ο Λογοτέχνης και Διευθυντής του περιοδικού Δημοσθένης Κόκκινος για τα βιβλία "ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ" και "ΘΕΟΓΝΙΣ."

Ο Κώστας Τσιλιμαντός, που είναι ένας λυρικός ποιητής και ανικανοποίητος διανοούμενος, έκαμε το ωραίο και το προκλητικό τόλμημα να συγκετρώσει μιαν ανθολόγηση απ’ την εύθυμη επιγραμματική αρχαία μας γραμματεία και να την δώσει, μεταφρασμένη στην τωρινή μας γλώσσα. Και πέτυχε, όχι μοναχά να τήξει την κρυσταλλωμένη ανεπανάληπτη εκείνη ποιήση, που κρατούν αυτά τα δύσκολα αριστουργήματα του ανθρώπινου λόγου αλλά και να μας δώσει ακόμη και την φωτοσκίαση της πυκνωμένης σοφίας τους, σ’ έναν ζωντανό και πλαστικό τόνο καθημερινότητας. Είναι μια εργασία που ξεπερνάει οπωσδήποτε τα όρια και τις αξιώσεις,που δικαιούμαστε να έχουμε αποόναν καλό φιλόλογο. Γιατί, δεν έγινεν εδώ ό,τι σ’ ένα κείμενο, έστω και ποιητικό.
Πληροφορίες για τα βιβλία

email: 
kostas.tsilimantos@gmail.com
Τηλ.: 210 6749951

Copyright © 2010-2018 Κώστας Γ. Τσιλιμαντός | Developed in D7 by l | Sitemap | mobile